Chroniczny ból

 

Ból jest zdecydowanie najczęstszym warunkiem kwalifikującym dla ponad trzech milionów Amerykanów zarejestrowanych obecnie w stanowych programach leczenia marihuany. Leczenie bólu za pomocą marihuany medycznej było przedmiotem ponad dwóch tuzinów randomizowanych, podwójnie ślepych, kontrolowanych placebo badań klinicznych z udziałem tysięcy uczestników. Te badania o złotym standardzie wykazały, że marihuana medyczna jest dobrze tolerowana i może oferować przynajmniej umiarkowane złagodzenie większości rodzajów bólu związanego z rakiem i jego leczeniem, w tym trudnego do leczenia bólu neuropatycznego. NASEM i NCI znalazły rozstrzygające lub istotne dowody na stosowanie konopi indyjskich lub leków kannabinoidowych w leczeniu przewlekłego bólu.

Współczesne badania nad marihuaną leczniczą w leczeniu bólu obejmują eksperymenty laboratoryjne, badania na zwierzętach i próby na ludziach, z których wszystkie wskazują, że może to być bezpieczna i skuteczna terapia.

Wiele badań z udziałem osób stosujących wziewne konopie indyjskie w celu leczenia bólu zostało przeprowadzone przez Center for Medicinal Cannabis Research, konsorcjum uniwersyteckich naukowców badawczych. Ich badania dotyczyły bólu neuropatycznego z różnych źródeł, w tym urazu kręgosłupa, cukrzycy i HIV. Przetestowali również konopie indyjskie w eksperymentach, w których wywoływano ból, co wykazało efekt zależny od dawki (dose-dependent effect), w której niższe dawki THC łagodziły ból, ale wyższe dawki powodowały przeczulicę bólową, czyli zwiększoną wrażliwość na ból.

We wszystkich przypadkach inhalacje z marihuany i niewielkie dawki były skuteczne w kontrolowaniu bólu.

Konopie indyjskie mogą również dobrze działać w połączeniu z innymi lekami przeciwbólowymi. Badania pokazują, że marihuana medyczna może sprawić, że opioidy będą bardziej skuteczne w niższych dawkach. „Efekt substytucyjny”, „Efekt synergistyczny”, w którym pacjenci ograniczają używanie opioidów po dodaniu marihuany, został zidentyfikowany w ankietach i badaniu osób żyjących z bólem. Badanie wzorców przepisywania opioidów w USA wykazało znaczne zmniejszenie liczby recept wypisywanych po tym, jak stany uruchomiły programy leczenia konopi indyjskich.

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27286745/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27286745/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25843054/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18688212/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18073554/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28327548/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20017728/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28861516/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27001005/

 

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości:

Centrum Medyczne Fitokan

https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/

(kwalifikacja jest darmowa!)