Onkologia

 

Onkologia jest nauką o przyczynach powstawania chorób nowotworowych. Jej głównym celem jest zapobieganie i rozpoznawanie schorzeń nowotworowych, a przede wszystkim leczeniem pacjentów, jak również sprawowanie opieki nad nimi. Wczesna diagnostyka oraz innowacyjne leczenie mogą skuteczniej pomóc w walce z nowotworami.

Nowotwór z definicji to nieprawidłowa tkanka powstająca z jednej „chorej” komórki organizmu, która rośnie w wyniku niekontrolowanych podziałów, połączonych z jednoczesnym zaburzeniem różnicowania się powstających komórek.

Leki na bazie konopi z powodzeniem wykorzystuje się w leczeniu nudności i wymiotów spowodowanych chemioterapią nowotworową. Marihuana medyczna może pobudzać apetyt, ułatwiać zasypianie, zmniejszać lęk, co prowadzi do poprawy jakości życia chorych na raka. Nowotwór to nie jedno schorzenie, dlatego jego różne formy wymagają różnorodnej terapii, pacjenci często sięgają po alternatywne leczenie jakim są medyczne konopie.

Marihuana lecznicza jest rośliną obecnie badaną pod kątem zastosowania w radzeniu sobie z kilkoma objawami związanymi z onkologią. Takie obszary potencjalnego działania obejmują nudności, wymioty, analgezję i kacheksję

wywołane chemioterapią. Oprócz tego istnieją doniesienia o supresji komórek nowotworu.

Kannabinoidy, dzięki swojemu multimodalnemu działaniu i dobremu profilowi bezpieczeństwa, mogą stanowić cenne uzupełnienie leczenia paliatywnego i zmniejszać śmiertelność z powodu przedawkowania opioidowych leków przeciwbólowych.

Korzyści wydają się przeważać nad możliwym ryzykiem dla pacjentów objętych opieką paliatywną, zwłaszcza we wcześniejszych fazach postępującej choroby. Pacjenci z opornym na leczenie bólem mogą również odnieść korzyści z ich stosowania.

Coraz więcej argumentów przemawia za dostępnością produktów z konopi indyjskich dla wybranych wskazań, chociaż dowody nadal nie pozwalają na zalecenie ich stosowania jako leczenia pierwszego rzutu przewlekłego bólu i innych schorzeń.

Brakuje dowodów dobrej jakości na medyczne zastosowanie konopi i konieczne są dalsze randomizowane badania kontrolowane, aby potwierdzić lub przedefiniować rolę konopi w leczeniu pacjentów z opieką paliatywną i chorych na raka.

 

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości:

Centrum Medyczne Fitokan

https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/

(kwalifikacja jest darmowa!)