Choroba Parkinsona (PD – Parkinson’s disease)

Etiologia, patogeneza:

 • powoli postępująca, zwyrodnieniowa chorobaośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego
 • do objawów chorobowych dochodzi z powodu zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowychw istocie czarnej
 • Neurony istoty czarnej wytwarzają neurotransmiterdopaminę, stąd nazywa się je neuronami dopaminergicznymi;

 

Epidemiologia i wiek zachorowania:

 • 1% populacji ludzi od 40 do 60 roku życia, ale zdarza się również u ludzi młodszych

 

Objawy:

Do objawów prodromalnych (poprzedzających chorobę) zalicza się:

 • sztywność osobowości
 • depresję
 • zaparcia
 • łojotokowe zapalenie skóry
 • parestezjekończyn
 • dyskretne zaburzenia węchowe.

 

Podstawowymi objawami są:

 • bradykinezja– spowolnienie i zubożenie ruchów, szczególnie trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych; chód szurający, drobnymi kroczkami, brak fizjologicznych współruchów (balansowania kończyn górnych) i akineza (trudności w rozpoczęciu ruchów)
 • sztywność mięśniowa (plastyczne zwiększenie napięcia mięśniowego, twarz maskowata)
 • drżenie spoczynkowe

 

Inne objawy to:

 • niestabilność postawy
  • propulsja (tendencja do padania do przodu)
  • retropulsja (tendencja do padania ku tyłowi)
  • lateropulsja (tendencja do padania w bok)
 • objawy wegetatywne:
  • ślinotok
  • łojotok
  • napadowe pocenie się
  • hipotensja ortostatyczna, mogąca prowadzić do omdleń[5].
 • przodopochylenie tułowia (spowodowane znacznie wzmożonym napięciem mięśniowym)
 • niewyraźna, cicha mowa, dyzartria
 • trudności w połykaniu (rzadko)
 • rzadkie mruganie
 • spowolniony przebieg procesów psychicznych, osłabiona pamięć i zdolność przypominania.

 

Możliwe zastosowanie konopi:

 • CBD dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym przyczynia się do wzmocnienia działania neuroprotekcyjnego konopi.

 • CBD wykazuje działanie przeciwpsychotyczne w chorobie Parkinsona i wpływa na poprawę funkcjonowania osób chorych

 • THC i CBD à Poprawa funkcji motorycznych (mniejsa punktacja w skali Unified Parkinson’s Disease Rating Scale)

 • Zmniejszenie sztywności mięśniowej oraz drżenia spoczynkowego

 

Przydatne badania naukowe:

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29867488/

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31131434/   

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18801821/

 

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości:

Centrum Medyczne Fitokan

https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/

(kwalifikacja jest darmowa!)