Celiakia – choroba trzewna a medyczna marihuana

Celiakia, choroba trzewna – inaczej enteropatia wrażliwa na gluten (białko produktów zbożowych)

Etiologia, patogeneza

  • Glutenozależna choroba autoimmunologiczna
  • Gluten i związane z nim prolaminy zawarte w konkretnych pokarmach wywołują silną reakcję zapalną, co przekłada się na objawy ze strony układu pokarmowego
  • Za niebezpieczne uważa się związki takie jak gliadyna (pszenica), sekalina (żyto), hordeina (jęczmień), awenina (owies), ale ta ostatnia jest bezpieczna dla 95% pacjentów
  • Występowanie różni się w zależności od kraju, z kolei w Europie to jedna z najczęstszych schorzeń układu pokarmowego.
  • Na świecie choruje ok. 1% populacji, czyli w Polsce ok. 400 000 ludzi

Objawy

  • Postać jawna (klasyczna, aktywna) – u 30%, bóla brzucha, przewlekłe bieunki, obfite cuchnące stolce tłuszczowe, wzdęcie brzucha, spadek masy ciała, zahamowanie wzrostu i dojrzewania u dzieci, niedokrwistość osteoporoza
  • Postać niema (ubogoobojawowa) – zespół złego wchłaniania (zmieniona śluzówka jelit), niedokrwistość, nietolerancja laktozy, sacharozy, hipokalcemia, osteoporoza
  • Postać utajona (latentna, późno ujawniająca się) – zanik kosmków, objawy ustępują po wprowadzeniu diety bezglutenowej
  • Postać potencjalna – brak zaniku komsków, brak objawów klinicznych, jednak obecny typowy dla choroby haplotyp HLA DQ2 i DQ8

 

  • Zmiany dotyczą skóry, ust, układu endokrynologicznego, hematologicznego, krwionośnego, kostno-stawowego, metabolicznego, ocznego, nerwowego, psychiatrycznego, rozrodczego

Możliwe zastosowania konopi

System endokannabinoidowy może być zaangażowany w celiakię, co widzimy wśród ludzi łagodzących ból brzucha, nudności, utratę wagi, biegunkę i inne objawy choroby za pomocą marihuany.

Medyczna marihuana jest stosunkowo bezpieczną metodą leczenia, a wiele osób cierpiących na celiakię zgłosiło znaczną poprawę. 

W badaniu z 2013 roku pacjenci z aktywną celiakią mieli wyższy poziom receptorów CB1 i CB2, które powróciły do normalnego poziomu, odpowiadającego poziomom zdrowych osób po przejściu choroby w remisję. 

„Leki na bazie konopi mogą być przydatne w leczeniu opornych na leczenie nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią”, nudności i wymioty są również częstym objawem celiakii. 

Wzrost apetytu i masy ciała u cierpiących na utratę wagi związaną z rakiem, HIV i innymi. schorzeniami kannabinoidy mają właściwości immunosupresyjne, które mogą pomóc w niektórych chorobach autoimmunologicznych. 

 

Przydatne badania naukowe

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23620805/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26876387/

 

Umów wizytę i wypróbuj nowe możliwości:
Centrum Medyczne Fitokan
https://fitokan.pl/klinika-przychodnia/umow-wizyte/
(kwalifikacja jest darmowa!)