Opisy chorób -ADHD

Dzień dobry!
Dziś prezentujemy jedną z częstszych przypadłości spotykanych w praktyce klinicznej lekarza zajmującego się konopiami.
🥺 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD (ang. attention deficit hyperactivity disorde jest zaburzeniem, które rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i obejmuje trzy główne grupy objawów: nadmierną ruchliwość, zaburzenia koncentracji uwagi i nadmierną impulsywność.
✔️ W Badaniach na szczurach ADHD połączono ściśle z układem endokannabinoidowym (ECS) – nieprawidłowe przewodnictwo dopaminergiczne będące pod wpływem ECS.
✔️ Aktywacja receptora CB1 może poprawić przewodnictwo dopaminergiczne – mechanizm potencjalnego wpływu na pacjentów z ADHD, ale także na PTSD (Zespół stresu pourazowego).
🍀 Pomimo licznych korzystnych doniesień powszechnie wiadomo, że THC może pogarszać zdolność skupienia się i produktywnej pracy. Bardzo istotne w tym wypadku jest ostrożne dawkowanie i baczne monitorowanie pacjenta.
🏥 Badanie z próbą placebo (Cooper et al. 2017)
30 dorosłych z ADHD.
– 15 otrzymało sativex (THC 2,7mg, CBD 2,5mg/dawkę).
– 15 spray bez czynnika psychoaktywnego.
Oceniano:
zdolności poznawcze – brak różnicy
poziom aktywności dobowej – brak różnicy
objawy ADHD – grupa konopna poprawa w zakresie pobudliwości/impulsywności
skupienia – różnice nie były określone jako istotne statystycznie.
🏥 Konopie w umiarkowanych dawkach stosowanych z przerwami, mogą pomóc osobom z ADHD, oraz uzależnionym od stymulantów działających na szlaki dopaminergiczne (kokaina).
🏥 Inne badanie (Abi-Jaoude) pokazało podobną zależność dla zespołu Tourette’a, który także związany jest z zaburzeniem przewodnictwa dopaminergicznego.
Przeciętnie zmniejszenie tików nerwowych o 60%
18 z 19 badanych podało poprawę jako znaczną.
❌ Uważa się, że CBD bez dodatku THC wykazuje słabsze działanie, jeżeli w ogóle jakieś działanie na tiki nerwowe.
 

🧑‍💻 Zapraszamy na nasz

instagram@fitokanpl

https://www.instagram.com/fitokanpl/

fanpage

https://www.facebook.com/fitokanpl

Aby zapisać się na wizytę należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz posiadać dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie danego schorzenia

https://fitokan.pl/umow-wizyte/
(kwalifikacja jest darmowa!)